Skoči do osrednje vsebine

DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1. FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in popisov - Specifikacije predračuna 1 in 2, ki so del razpisne dokumentacije.

Naročilo je razdeljeno na štiri sklope:
Sklop 1: Pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, zidarska dela, kanalizacija, kovinska konstrukcije
Sklop 2: Streha
Sklop 3: Obloga fasade, stavbno pohištvo, ostalo
Sklop 4: Elektro instalacije

Naročnik ocenjuje, da je razdelitev na sklope smiselna in ekonomična v danih nepredvidljivih tržnih razmerah, ko ni možno predvideti ponudbenih cen in je možno, da bo prišlo v skupni vrednosti do preseganja razpoložljivih sredstev. V takem primeru bo naročnik sprejemal odločitve o oddaji po sklopih po vrsti, kot so sklopi oštevilčeni, glede na razpoložljiva sredstva.

Rok za zaključek del po sklopih je:
Sklop 1 in 2: 14.11.2022
Sklop 3 in 4: 30.11.2022

Več na portalu javnih naročil