Skoči do osrednje vsebine

Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del v javno korist/dograditev na regionalni cesti R3-646 Škofljica Šmarje - Sap, odsek 1194, od km 1+566 do km 2+759, kar predstavlja odsek med obema priključkoma za JP št. 616511 v naselje Tlake.\nPredmet dograditve na celotnem obravnavanem odseku vključuje:\n- razširitev obstoječega vozišča iz obstoječe širine 5,5 m na 6 m, z razširitvijo v krivinah za srečanja merodajnih vozil (priklopnik in zglobni avtobus);\n- premostitev pločnika čez potok Gorenjca s širitvijo obstoječega propusta in sanacijo robnega venca;\n- ureditev vseh križišč/priključkov z občinskimi cestami na R3;\n- ureditev podpornih in opornih zidov za zagotovitev stabilnosti ceste, katerih skupna dolžina predvidoma znaša ca. 830 m;\n- odvodnjo cestne meteorne vode preko nove meteorne kanalizacije v obstoječi vodotok;\n- dograditev enostranskega pločnika širine 1,5 m na desnem robu ceste v celotni dolžini posega, na območju avtobusnih postajališč pa tudi na levem robu obstoječ

Več na portalu javnih naročil