Skoči do osrednje vsebine

Dodatna dela - Energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba dodatnih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Na objektu, kjer bodo potekala dodatna gradbeno obrtniška in inštalacijska dela hkrati poteka Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi-4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«.
Izbran ponudnik bo moral izvedbo dodatnih gradbenih del uskladiti z izvajalcem Gradnik gradbeno podjetje d.o.o. (Podpisana pogodba št. C2711-22-026102 na podlagi izvedenega postopka javnega naročila št. JN002612/2022-W01, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, 21.4.2022 in odločitve o oddaji javnega naročila št. 4110-72/2021/61 z dne, 30.5.2022).

Več na portalu javnih naročil