GOV.SI

Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev

Na podlagi določila 32. člena ZJN-3 predstavlja predmetno javno naročilo skupno javno naročilo za dobavo zdravil v sklopih in obsegu določenim s tem razpisom.

Več na portalu javnih naročil