GOV.SI

Dobava vodovodnega materiala

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala za javni vodovod za obdobje enega leta.
Javno naročilo obsega šest sklopov blaga.

Več na portalu javnih naročil