Skoči do osrednje vsebine

Dobava varovalne obutve

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava varovalne obutve (blaga) za potrebe DARS d.d., katere mora delodajalec zagotavljati delavcem v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnikom o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS štev. 89/99 in 39/05) in internimi akti.

Več na portalu javnih naročil