Skoči do osrednje vsebine

Dobava UNP, UNP v jeklenkah in tehničnega plina

Rok za prijavo je potekel.

Odzivni čas za dobavo je 12 ur od prejema naročila. Dobavitelj mora imeti organizirano 24 urno dežurno službo. Naročila bo naročnik posredoval izvajalcu po elektronski pošti ali telefonu.
Dobavljen material mora ustrezati obstoječim standardom. Naročnik zahteva od dobavitelja, da ima pridobljena dva standarda SIST EN ISO 9001 in SIST EN ISO 14001. Kot dokazilo jih priloži pod ponudbeno dokumentacijo.
Mešanica plina N2CO2 mora biti v skladu s standardi za živilsko industrijo.
Lokacija dobave:
a) Vrhov dol 14, 2341 Limbuš (1 kom podzemni rezervoar kapacitete 2000 kg)
b) Pivola 11, 2311 Hoče ( 3 kom nadzemni rezervoarji kapacitete 2000 kg, 1 kom nadzemni rezervoar kapacitete 1000 kg, UNP-za pogon, acetilen in kisik.
Izvajalec nudi naročniku 3 kom nadzemne rezervoarje kapacitete po 2000 kg, 1 kom nadzemni rezervoar kapacitete 1000 kg in 1 kom podzemni rezervoar kapacitete 2000 kg v brezplačno uporabo ves čas trajanja pogodbe. Montaža rezervoarjev in napeljave od rezervoarja UNP do glavne požarne pipe na objektu, morebitna potrebna gradbena dela, zemeljska dela in demontaža po preteku veljavnosti pogodbe so strošek ponudnika. Ob vgraditvi tlačne opreme mora dobavitelj zagotoviti uvodni pregled, kot tudi periodične preglede le te, v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom - Uradni list RS, št. 99/04.

Več na portalu javnih naročil