GOV.SI

Dobava tujih serijskih publikacij

Dobava 42 tujih serijskih publikacij za potrebe Centralne pravosodne knjižnice Vrhovnega sodišča RS v letih 2019-2020 po seznamu.

Več na portalu javnih naročil