Skoči do osrednje vsebine

Dobava tujih periodičnih publikacij v letu 2021 po sklopih

Rok za prijavo je potekel.

Predmet tega javnega naročila je dobava tujih periodičnih publikacij v letu 2021. Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer gre za 4 sklope medsebojno smiselno povezanih publikacij. Podrobnejši podatki o publikacijah (naslov, ISSN, letnik, oblika) so navedeni v Obrazcu 4 Ponudbeni predračun (.xls datoteka), ki je razdeljen na več delovnih listov (po en za vsak sklop). Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil vse publikacije iz ponudbenega predračuna, temveč bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe izbranemu ponudniku posredoval končni seznam publikacij, ki jih naroča.

Več na portalu javnih naročil