GOV.SI

Dobava polielektrolita za potrebe obratovanja CČN Ljubljana

Predmet javnega naročila je dobava polielektrolita za potrebe obratovanja CČN Ljubljana na osnovi tehničnih zahtev naročnika glede kemijsko-tehnoloških lastnosti ter sposobnosti dobave ustreznih količin polielektrolita.

Več na portalu javnih naročil