Skoči do osrednje vsebine

Dobava pisarniškega materiala za obdobje treh let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je »Dobava pisarniškega materiala« pri naročniku Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, v skladu s specifikacijo, ki je priloga te razpisne dokumentacije (RAZPISNI OBRAZEC 11).\n\nIzbrani dobavitelj bo pisarniški material, ki je predmet te razpisne dokumentacije dobavljal v času za obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2024.\n\nOpis predmetnih dobav je podrobno opredeljen v poglavju IX. razpisne dokumentacije ZNAČILNOSTI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA.\n\nPonudnik mora izpolnjevati vse splošne in vse specifične zahteve naročnika za vsak posamezen artikel oz. izdelek, še posebej pa mora upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju in s tem povezane temeljne okoljske zahteve.

Več na portalu javnih naročil