GOV.SI

Dobava pisarniškega materiala

Predmet javnega naročila je dobava internih obrazcev in kuvert, priloga so slike kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil