Skoči do osrednje vsebine

Dobava osebne varovalne opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom. \n\nJavno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:\nSKLOP 1: OBUTEV\nSKLOP 2: DELOVNA OBLEKA\nSKLOP 3: ROKAVICE\nSKLOP 4: ZAŠČITA GLAVE\nSKLOP 5: ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM\nSKLOP 6: DELO OB VODI\nSKLOP 7: VIŠINA\nSKLOP 8: GASILSKA OPREMA\nSKLOP 9: OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE\nSKLOP 10: ZAŠČITA OČI\nSKLOP 11: DRUGO\n\nNaročnik želi: \n- Po sklopih pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše; \n- Za vsak sklop izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okv

Več na portalu javnih naročil