Skoči do osrednje vsebine

Dobava NN omaric inox in NN tokovnih transformatorjev (2-letno obdobje)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava NN omaric inox in NN tokovnih transformatorjev (2-letno obdobje), specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. \n\nJavni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo: \n- sklop št. 1: Omarice iz nerjaveče pločevine za zunanjo vgradnjo ob TP\n- sklop št. 2: Tokovni transformatorji za meritve v TP.\n\nNaročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.\n

Več na portalu javnih naročil