Skoči do osrednje vsebine

Dobava medkrajevnih avtobusov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava medkrajevnih avtobusov po naslednjih sklopih:\n- sklop 1: Dobava devetih (9) enojnih avtobusov dolžine 12 metrov,\n- sklop 2: Dobava petih (5) enojnih avtobusov dolžine 13 metrov.\nPredmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče blago. Pri oddaji predmeta javnega naročila se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, s spremembami).

Več na portalu javnih naročil