GOV.SI

Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.

Dobava kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica.

Več na portalu javnih naročil