Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME TELOVADNICE OŠ MIREN

Rok za prijavo je potekel.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz PZI št. 2022/01 februar 2022 in Specifikacije predračuna - popisov del, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.\r\nPredmet naročila je dobava in montaža športne opreme v telovadnici Osnovne šole Miren, ki se nahaja v stavbi na naslovu Miren 140, 5291 Miren.\r\nPredmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).\r\n

Več na portalu javnih naročil