GOV.SI

Predmet javnega naročila je dobava fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS- jev) za potrebe Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Več na portalu javnih naročil