Skoči do osrednje vsebine

Dobava električne energije za potrebe Šolskega centra Novo mesto

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče blago: dobava električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom, saj se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve za električno energijo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Javno naročilo, ki vključuje predmet iz 1. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, bo oddano tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:
delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %.

Več na portalu javnih naročil