Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OBČINE RADOVLJICA IN POSAMEZNIH JAVNIH ZAVODOV V OBČINI RADOVLJICA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe občine Radovljica in objektov v njeni lasti ter posameznih javnih zavodov v občini Radovljica, za obdobje štirih (4) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.
Naročniki so poleg občine Radovljica posamezne pravne osebe, ki jih vse po pooblastilih zastopa občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Več na portalu javnih naročil