Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

Rok za prijavo je potekel.

Dobava električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Pivka in objekte v lasti oziroma upravljanju Občine Pivka, na odjemnih mestih, katerih seznam bo priloga okvirnemu sporazumu. Naročilo se izvaja sukcesivno glede na napoved odjema za posamezna odjemna mesta.

Ponudnik mora zagotavljati, da je 50 % dobavljene električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik