GOV.SI

Dobava električne energije

Dobava električne energije z najmanj 50 % deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih iz obnovljivih virov energije oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za vsa odjemna mesta Lekarn Maribor

Več na portalu javnih naročil