Skoči do osrednje vsebine

»DOBAVA DELOVNEGA VOZILA S SMETARSKO NADGRADNJO 8 m3«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet: »DOBAVA DELOVNEGA VOZILA S SMETARSKO NADGRADNJO 8 m3«\n\nSkladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: Uredba) je predmet naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago. Naročnik je v predmetni postopek javnega naročanja vključil okoljske vidike v tehnične specifikacije (okoljski standard EURO 6) .\nDobavljeno vozilo mora biti novo, letnik izdelave 2021, tehnično brezhibno in homologirano, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti (homologacijo) ob dobavi.\n\nDobavni rok znaša največ 120 dni od podpisa pogodbe.\n\nDostava vozila na lokacijo parkirišča Fornače v Piranu.\n\nPodrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.\n

Več na portalu javnih naročil