Skoči do osrednje vsebine

Dobava AdBlue tekočine in najem samostojnih mobilnih polnilnih postaj za obdobje 2 let

»Dobava AdBlue tekočine in najem samostojnih mobilnih polnilnih postaj za obdobje 2 let«

Predmet naročila je postavitev samostojnih mobilnih polnilnih postaj, ki bodo koriščene na petih lokacijah po Sloveniji: Ljubljana, Novo mesto, Maribor Studenci, Celje in Nova Gorica ter dobava (vključno z dostavo) AdBlue tekočine za obdobje dveh (2) let oziroma do porabe 504.000 litrov za vseh pet lokacij skupaj. Mobilne polnilne postaje bodo postavljene na obstoječih črpališčih D2.
Mobilne polnilne postaje z vso pripadajočo opremo ostanejo ves čas veljavnosti pogodbenega razmerje v lasti izbranega ponudnika - dobavitelja AdBlue tekočine, ki mora poskrbeti za vzdrževanje. Najemnina samostojnih mobilnih polnilnih postaj se posebej ne zaračunava ampak mora biti všteta v ceni AdBlue tekočine.

Več na portalu javnih naročil