Skoči do osrednje vsebine

Dobava 20 kV stikalnih blokov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je »Dobava 20 kV stikalnih blokov«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

sklop št. 1: 20 kV kompaktni plinsko izolirani stikalni bloki
sklop št. 2: 20 kV kompaktni stikalni bloki brez SF6.

Predvidena je sukcesivna dobava 20 kV stikalnih blokov, za obdobje 2 (dveh) let, po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznem sklopu ali za oba sklopa skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.

Več na portalu javnih naročil