GOV.SI

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN PONOVITEV POSTOPKA

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način.

Čistijo se poslovni prostori:
UPRAVNA STAVBA Mestne občine Velenje - Titov trg 1
MIRVO Koroška 37b
DOM BORCEV IN MLADINE Kopališka 3
VILA ROŽLE Aškerčeva 21
VILA BIANCA - Stari trg 3
GARAŽNA HIŠA (Mercator Center) - Šaleška 1
PC JAKI Trg mladosti 2
STEKLENA OGRAJA - Trg mladosti (PROMENADA)
STEKLENI VHOD in PASAŽA PC STANDARD Šaleška 2

Čas trajanja razpisanih del je 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Več na portalu javnih naročil