Skoči do osrednje vsebine

Čezmejni postopek presoje vplivov na okolje za Polje vetrnih elektrarn Lavamünd

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor je od Zveznega ministrstva Republike Avstrije za podnebne ukrepe, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo prejelo dokumentacijo potrebno za izvedbo čezmejnega postopka presoje vplivov na okolje za Polje vetrnih elektrarn Lavamünd.

S projektom Polje vetrnih elektrarn Lavamünd, na območju občine Labot/Lavamünd, v upravnem okraju Volšperk/Wolfsberg na Koroškem, se načrtuje polje vetrnih elektrarn s 7 vetrnimi turbinami skupne zmogljivosti 39,9 MW. Vetrne turbine naj bi bile postavljene na nadmorski višini med 1.240 m in 1.430 m, na grebenu med Košenjakom/Hühnerkogel in Junčkovimi pečmi/Jantschkifels ter na njihovih severnih pobočjih. Za priključitev vetrne elektrarne bo potrebna ojačitev oziroma zamenjava obstoječega okvirno 1,4 km dolgega odseka 110 kV daljnovoda, ki posega tudi v sosednjo občino Neuhaus/Suha, v okraju Völkermarkt/Velikovec. Kabelska napeljava znotraj vetrne elektrarne bo izvedena s sistemom podzemnih kablov za napetost 30 kV. Projekt vključuje transformatorsko postajo za pretvarjanje napetosti 110 kV/30 kV, ki bo prek podzemnega kabelskega sistema za napetost 110 kV priključena na omrežno priključno točko - 110 kV transformatorsko postajo na Golici/Koralpe. Za prenos električne energije, ki se bo iz vetrne elektrarne dodatno dovajala v transformatorsko postajo na Golici/Koralpe bo potrebna adaptacija obstoječega daljnovoda za napetost 110 kV (izhajajoč iz transformatorske  

Vabimo zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe prosimo posredujte, do vključno 8. novembra 2022, na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »Čezmejna presoja - Polje vetrnih elektrarn Lavamünd«.