Skoči do osrednje vsebine

ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO - SKLOP 1, INFRASTRUKTURNE UREDITVE ZA REKREACIJSKO OBMOČJE V ZGORNJI VRTOJBI - KAMP VRTOJBA

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema gradbene ureditve, ki obsegajo cca. 1255 m2 in njihovo komunalno ureditev, infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo ter izvedbo drugih ureditev in enostavnih objektov ter opreme za potrebe infrastrukturne ureditve rekreacijskega območja v Zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba.
Gradbene ureditve in njihova komunalna ureditev zajema vhodni asfaltni plato kampa, na katerem so:
-parkirna mesta za avtodome nočni del (8 parkirnih mest);
-servisna ploščad za avtodome in kontejnersko mesto;
-priključek kampa na javno pot.

Infrastrukturne ureditve za priključevanje na javno infrastrukturo zajemajo izvedbo:
-priključevanja na javno kanalizacijo;
-delne rekonstrukcije SN voda, izvedbo transformatorske postaje in izvedbo NN napajanja;
-rekonstrukcije vodovoda in vodovodnega priključka;
-rekonstrukcije dostopne poti in odvodnje cestišča;
-kompletne meteorne odvodnje, vključno z odvodnjo zalednih voda in primarnim priključnim jaškom za odvodnjo.

Druge ureditve in enostavni objekti ter oprema, ki zajemajo:
-postavitev začasnih sanitarno servisnih objektov (kontejner);
-izvedbo nasutja za sanacijo temeljnih tal;
-izvedbo servisnega objekta (tip: mala stavba) v površini cca. 20m2 (servisna lopa kampa);
-izvedba zemeljskih in zasaditvenih del na območju kampa;
-izvedba naravne vodne lagune;
-postavitev enostavnih objektov (igral, športnih igrišč na prostem, stez in poti).

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik