Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Tehnične zahteve za SKLOP 1:
- ponudnik mora ponuditi sprejemanje naslednjih plačilnih kartic: MASTERCARD, BA, VISA in MAESTRO
- ponudnik se zavezuje naročniku brezplačno zagotoviti v uporabo in po poslovnih enotah brezplačno namestiti IP POS terminale, ki so skladni s PCI standardi, v kompletu s PIN PAD, kabli (UTP) za priključitev IP POS terminalov v omrežje, kabli USB za povezavo IP POS terminala s PC postajo, ter vso potrebno dodatno opremo za vse terminale in prav tako vso opremo, za morebitna dodatna izdajna mesta tekom trajanja pogodbe. Ponudnik mora POS terminale povezati z obstoječimi računalniki. Ponudnik se strinja, da vsa oprema s pripadajočimi dodatki ostaja njegova last.
- vsaj 4 POS terminali morajo biti prenosni
- ponudnik za vso opremo ves čas trajanja pogodbe zagotavlja brezplačno vzdrževanje in s tem delovanje opreme in celotnega sistema
- predmet naročila je tudi vzpostavitev komunikacije med IP POS terminali in informacijskim sistemom ponudnika neodvisno od naročnika oz. brez dodatnih stroškov in tehničnih zahtev do naročnika, vse ob pogoju, da naročnik v svojem informacijskem sistemu ter na svoji opremi ne bo ničesar spreminjal. Ponudnik bo lahko uporabil obstoječe internetne povezave naročnika in preko njih izgradil povezavo med IP POS terminali in svojim informacijskim sistemom
- ponudnik zagotavlja odzivni čas 1 delovni dan od prijave napake na opremi ponudnika, v katerem nedelujočo opremo zamenja ali popravi
- ponudnik bo zagotovi takšne POS terminale, ki brez dodatnih stroškov sprejemajo vse plačilne kartice, ki so predmet teh specifikacij
- ponudnik bo zagotovil takšne POS terminale, ki omogočajo avtomatski prenos prometa v procesni center in na podlagi tega avtomatsko obdelavo zbranih podatkov.
- vsi POS terminali morajo podpirati plačilo z brezstičnimi karticami
- obračun in nakazilo se izvršita tedensko
- nakazilo se izvrši na TRR naročnika SI56 0123 8603 0274 430 odprtim pri UJP naslednji dan po obračunu, oziroma naslednji delovni dan v primeru, da je ta dan praznik ali dela prost dan. Ponudnik zmanjša nakazilo za provizijo za opravljene transakcije.
- ponudnik mora podatke o plačilih naročniku posredovati brezplačno po pošti na naslov naročnika ali v e-obliki na naslov: racunovodstvo@krl.si
- ponudnik mora izdati mesečni e-račun za provizijo za opravljene transakcije s plačilnimi karticami
- ponudnik zagotavlja naročniku brezplačne ustrezne termo trakove za POS terminale in jih brezplačno distribuira po poslovnih enotah naročnika (okvirna letna poraba rolic je 2.400).
- ponudnik zagotavlja naročniku tehnično pomoč in podporo ves čas trajanja pogodbe.

Število POS terminalov po enotah naročnika: 26

V primeru odprtja nove lekarniške enote ali podružnice se ponudnik zaveže zagotoviti POS terminale za prodajna mesta v novi enoti ali podružnici pod enakimi pogoji.

Več na portalu javnih naročil