GOV.SI

Aplikativna podpora za zagotavljanje celovitega spremljanja najemnih pogodb in izračunavanja obveznosti iz najema v skladu z MSRP 16

Aplikativna podpora za zagotavljanje celovitega spremljanja najemnih pogodb in izračunavanja obveznosti iz najema v skladu z MSRP 16

Več na portalu javnih naročil