Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg

Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje (ZOOS) in dajanje izdelkov na trg je odbor, ki nudi strokovno pomoč ministrstvom, pristojnim za odločanje o ravnanju z GSO. Sestavlja ga trinajst članov, ki so strokovnjaki s področij genetike, biologije, kmetijstva, veterine, biokemije in molekularne biologije, mikrobiologije, toksikologije, alergologije, živilstva, varstva rastlin, prehrane živali in medicine.

Najpomembnejša naloga odbora je dajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v primerih namernega sproščanja GSO v okolje ali dajanja GSO na trg v domačih in evropskih postopkih. Odbor sodeluje tudi pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO, pripravi mnenj o aktualnih tematikah in s sorodnimi institucijami v tujini.

Seznam članov in namestnikov

5. mandat 

Na 5. ustanovni seji ZOOS dne 4.9.2019 sta bili izvoljeni:

predsednica: dr. Jelka Zabavnik-Piano in

namestnica predsednice: dr. Maja Čemažar

Člani:

dr. Jelka Šuštar-Vozlič članica

dr. Branka Javornik namestnica

dr. Borut Bohanec član

dr. Polona Jamnik namestnica

dr. Mojca Milavec članica

dr. David Dobnik namestnik

dr. Jana Ambrožič Dolinšek članica

dr. David Stopar namestnik

dr. Vladimir Meglič član

dr. Nina Gunde-Cimerman namestnica

dr. Gregor Majdič član

dr. Jelka Zabavnik-Piano namestnica

dr. Nadja Kokalj-Vokač članica

dr. Vojko Berce namestnik

dr. Marija Sollner Dolenc članica

dr. Darja Barlič Maganja namestnica

dr. Tatjana Avšič Županc članica

dr. Maja Čemažar namestnica

dr. Klemen Eler član

dr. Mojca Korošec namestnica

dr. Janez Salobir član

dr. Breda Jakovac Strajn namestnica

dr. Barbara Jeršek članica

dr. Peter Raspor namestnik

dr. Dušan Kordiš član

dr. Boštjan Markelc namestnik