Skoči do osrednje vsebine

Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu

Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu (ZOZS) nudi strokovno pomoč ministrstvom, pristojnim za odločanje o ravnanju z GSO, ki poteka v zaprtih sistemih (laboratorij, proizvodni obrat, steklenjak). Sestavlja ga devet članov, ki so strokovnjaki s področij mikrobiologije, genetike, medicine, biokemije in molekularne biologije, farmacije, biotehnologije, toksikologije, ekologije in varstva pri delu.

Seznam članov in namestnikov

5. mandat

Na 5. ustanovni seji ZOZS dne 4.9.2019 sta bila izvoljena

predsednik: dr. Radovan Komel in

namestnik predsednika: dr. Peter Dovč.

Člani:

dr. Peter Dovč član

dr. Duško Lainšček namestnik

dr. Matej Butala član

dr. Marina Dermastia namestnica

dr. Urša Pečar Fonović članica

dr. Bojan Doljak namestnik

dr. Radovan Komel član

dr. Iva Hafner Bratkovič namestnica

dr. Marko Dolinar član

dr. Jerica Sabotič namestnica

dr. Nina Cimerman članica

dr. Kristina Gruden namestnica

dr. Roman Jerala član

dr. Damjana Rozman namestnica

dr. Tomaž Skrbinšek član

dr. Tatjana Simčič namestnica

dr. Alexis Zrimec član

dr. Bojana Žegura namestnica