GOV.SI

Pogajalska skupina za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za spremembo in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji