Skoči do osrednje vsebine

Medresorska komisija za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju

Pristojnosti

Medresorska komisija za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju opravlja sledeče naloge: 

  • usklajuje in daje mnenja h gradivom in dokumentom za posamezne posege v zvezi s plinskimi terminali v Tržaškem zalivu in njegovem zaledju,
  • koordinira delo pristojnih ministrstev v zvezi z odzivi na problematiko plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem zaledju,
  • pripravlja predloge strokovno usklajenih stališč, ki upoštevajo kriterij dobrega stanja morskega okolja.