GOV.SI

Medresorska komisija za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorska komisija za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju opravlja sledeče naloge: 

  • usklajuje in daje mnenja h gradivom in dokumentom za posamezne posege v zvezi s plinskimi terminali v Tržaškem zalivu in njegovem zaledju,
  • koordinira delo pristojnih ministrstev v zvezi z odzivi na problematiko plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem zaledju,
  • pripravlja predloge strokovno usklajenih stališč, ki upoštevajo kriterij dobrega stanja morskega okolja.