Skoči do osrednje vsebine

Komisija za ravnanje z GSO

Vlada Republike Slovenije je za spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z GSO ustanovila Komisijo za ravnanje z GSO. Komisijo sestavlja 17 članov, ki so predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, družboslovnih znanosti, humanističnih znanosti, naravoslovnih znanosti, medicinske znanosti, veterinarske znanosti, vsakega znanstvenega odbora za ravnanje z GSO, nevladnih organizacij s področja varstva okolja, potrošnikov in varovanja zdravja, Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Komisija za ravnanje z GSO po sestavi zajema najširše vidike slovenske družbe in sprejema stališča, daje mnenja ter pobude v zvezi z ravnanjem z GSO glede družbenih, etičnih, tehničnih, tehnoloških, znanstvenih ter drugih vidikov ravnanja z GSO. Pri svojem delu je samostojna.

Seznam članov

dr. Ivan Kreft Slovenska akademije znanosti in umetnosti

dr. Damjana Rozman medicinske znanosti 

dr. Gregor Majdič veterinarske znanosti

dr. Tatjana Zagorc Gospodarska zbornica Slovenije

dr. Peter Dovč Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu

dr. Jelka Zabavnik Piano Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg

Marjana Peterman nevladne organizacije s področja varstva potrošnikov

Borut Ambrožič nevladne organizacije s področja varovanja zdravja

Tončka Jesenko Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije. 

dr. Andrej Šorgo in dr. Petra Weingerl družboslovne znanosti

dr. Matilda Škrlj in Heda Senica nevladne organizacije s področja varstva okolja

dr. Tadej Strehovec in dr. Tomaž Grušovnik humanistična znanosti

dr. Martina Bergant Marušič in dr. Jernej Jakše naravoslovne znanosti