GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.