GOV.SI

Delovna skupina vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč