Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Oddelku za okolje in kmetijstvo (DM 54) | Upravna enota Trebnje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Javni uslužbenec bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec, na katerem se naloge lahko opravljajo v treh nazivih (višji svetovalec III, II in I).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Trebnje, na Golievem trgu 5, Trebnje.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v organih državne uprave in drugih organih, ki so po sporazumu z Vlado RS vstopili v interni trg dela,
 • so imenovani v uradniški naziv,
 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. 

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, 
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. 

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo kandidata, da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v organih državne uprave ali v organih, ki so po sporazumu z Vlado RS vstopili v interni trg dela;
 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima;
 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta;
 • pisno izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Trebnje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc oziroma kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo ter da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Trebnje podatke, ki jih je navedel v prijavi obdelovala za namen tega postopka. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije