Skoči do osrednje vsebine

Objava prostih delovnih mest - Predsedovanje RS Svetu EU 2021

Rok za prijavo je potekel.

Objava prostih delovnih mest - PSEU2021

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja razpis za zasedbo prostih strokovno tehničnih delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju za projekt predsedovanja RS Svetu EU 2021 (PSEU):

 

  1. VARNOSTNIK V – PSEU (Voznik, varnostnik, vzdrževalec, receptor) (m/ž) (šifra DM 7728)
  2. KORESPONDENT ATAŠE VII – PSEU (Vzdrževalec informacijske mreže in telekomunikacij) (m/ž) (šifra DM 7736).

Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o zunanjih zadevah:

- stopnja izobrazbe za posamezno delovno mesto: kot so razvidne iz priložene tabele;

- pridobljene delovne izkušnje za posamezno delovno mesto: kot so razvidne iz priložene tabele;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- znanje tujih jezikov razvidno iz priložene tabele;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

- da kandidatu ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njegovi strani.

Več informacij je v prilogah.

 

Iskalnik