Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (65) | Upravna enota Pesnica

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas - do vključno 31. 12. 2024, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv, pravice oziroma dolžnosti mu bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III (izhodiščni 31. plačni razred: 1.492,62 EUR bruto za polni delovni čas).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge na delovnem mestu so:

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki skupaj z izjavami na priloženem prijavnem obrazcu za delovno mesto »Svetovalec« (šifra DM 65) v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, tako da jo pošlje:

 • v zaprti ovojnici na naslov: Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, z označbo: »Svetovalec šifra 65 v OOPK«, ali
 • na elektronski naslov: ue.pesnica@gov.si, z navedbo »Svetovalec šifra 65 v OOPK«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom,

in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Besedilo in prijavni obrazec

Obvestilo o končanem postopku javne objave