Skoči do osrednje vsebine

Razpis v okviru programa JPD za mlade strokovnjake na delegacijah Evropske unije

Rok za prijavo je potekel.

Evropska služba za zunanje delovanje je objavila poziv za sodelovanje v okviru programa za mlade strokovnjake na delegacijah Evropske unije (Junior Professionals in Delegation - High Level Traineeship Programme in the Delegations of the European Union). Namen programa je omogočiti mladim strokovnjakom iz držav članic Evropske unije pridobitev praktičnih izkušenj o delu na delegacijah EU, vpogled v njihovo delo in vlogo pri implementaciji zunanje politike EU (vključno s skupno zunanjo in varnostno politiko) ter poglobitev znanja o institucionalnem okviru EU.

Program usposabljanja traja 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 12 mesecev. Udeleženci za čas usposabljanja prejemajo mesečno plačilo v višini 1419 evrov, ki ga določi Evropska služba za zunanje delovanje, ter ostale prispevke v skladu s pravili EEAS-a (za stroške selitve in nastanitve, potne stroške, stroške zavarovanja itd.).

V okviru JPD-programa potekata dva vzporedna predizbirna postopka:

  • pod okriljem EEAS-a za mlade strokovnjake, ki bodo na delegacijah EU zadolženi zlasti za politično področje, tisk in informiranje;
  • pod okriljem Evropske komisije (EK) za mlade strokovnjake, ki bodo na delegacijah EU pokrivali področja  upravljanja pomoči, trgovine, ekonomskih zadev itd.

Republiki Sloveniji kot državi članici EU v okviru vsakega posameznega ločenega postopka izbora pripada eno mesto.

Pogoji za prijavo:

  • državljanstvo EU,
  • najmanj dokončana univerzitetna izobrazba (druga bolonjska stopnja) z relevantnega področja,
  • odlično znanje angleščine ali francoščine, znanje drugih jezikov predstavlja prednost pri izboru,
  • delovne izkušnje so prednost, prav tako se upoštevajo tudi prostovoljno delo, različne objave ipd.,
  • interes in motivacija za delo na delegacijah EU.

Besedilo razpisa z vsemi podrobnostmi o programu ter prijavnico najdete na spletni strani EEAS.

Postopek prijave:

Kandidati pošljejo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si najpozneje do nedelje, 31. januarja 2021. Prijave, ki jih bodo kandidati posredovali neposredno na EEAS ali na Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju, ne bodo upoštevane. Kandidati morajo v prijavnici na podlagi znanja jezikov in pridobljenih izkušenj navesti tudi tri preferenčne geografske regije, kjer bi želeli delovati, ter prijavnico podpisati in lastnoročno dopisati "read and approved". Kandidate prosimo, da ob prijavi jasno označijo tudi, v okviru katerega postopka (bodisi v okviru EEAS-a, tj. za politično področje, tisk in informiranje, bodisi EK, tj. za področje upravljanja pomoči, trgovine, ekonomskih zadev) se prijavljajo.

Kandidati, ki bodo prišli v ožji krog izbora, bodo predvidoma v mesecu marcu ali aprilu 2021povabljeni na razgovor, o čemer bodo obveščeni preko elektronske pošte. Dokončni izbor kandidatov opravita Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija.