Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k prijavam za udeležbo na kratkoročnem pripravništvu Erasmus na Evropski komisiji (28. 6. 2022- 8. 7. 2022)

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija razpisuje program kratkoročnega pripravništva za uslužbence državne uprave, ki bo izveden v obdobju med 28. junijem in 8. julijem 2022 ob pogoju ugodnih epidemioloških razmer. 

Namen programa je, da si udeleženci učvrstijo poznavanje in razumevanje evropskih institucij in njihovih politik s posebnim poudarkom na področjih, na katerih udeleženci delajo v državni upravi. Program je osnovan tako, da bodo udeleženci nekaj dni delali na Evropski komisiji z uradniki na enakem delovnem področju, kot ga opravljajo v Sloveniji. Preostali del programa je namenjen seznanitvi z delom Sveta, Evropskega parlamenta, Sodišča EU, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij.

Evropska komisija udeležencem kratkoročnega pripravništva zagotovi stroške nastanitve med programom in občasno tudi prehrano (nočitev z zajtrkom in eno večerjo). Organ, ki napoti osebo na kratkoročno pripravništvo in pri katerem ima napotena oseba sklenjeno delovno razmerje, mora v času kratkotrajnega pripravništva na Evropski komisiji napoteni osebi zagotoviti letalsko karto, plačo, dnevnice in kritje stroškov iz naloga za službeno potovanje.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo državljanstvo ene od držav članic EU;
  • so zaposleni v državni upravi vsaj 6 mesecev in niso pripravniki, v času poteka pripravništva na Evropski komisiji pa na aktualnem delovnem mestu ne smejo delati več kot 5 let;
  • imajo ustrezno strokovno znanje in kvalifikacije;
  • njihove vsakdanje naloge so tesno povezane s področji evropskih vprašanj, vsebin in politik;
  • imajo dokončano univerzitetno izobrazbo;
  • kandidati se niso predhodno udeležili usposabljanj v okviru institucij EU oz. nimajo delovnih izkušenj v institucijah EU. 

Prijava mora biti sestavljena iz motivacijskega pisma v angleškem jeziku (v katerem je navedeno izpolnjevanje pogojev in obrazloženo izpolnjevanje kriterijev), CV – EUROPASS obrazca (v angleškem jeziku) in pisnega soglasja predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen. Vsak kandidat naj izpolni tudi priloženo Excelovo tabelo.

Kandidati pošljejo popolne prijave do torka, 12. aprila 2022, na e-naslov napotitve.mzz@gov.si, ki je tudi naslov za morebitna dodatna vprašanja.

Slovenija lahko predlaga največ 2 kandidata.

Odločitve izbirne komisije so skladno s prvim odstavkom 29. člena zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije dokončne. Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na Evropsko komisijo posredovane preko Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Priponka