Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnim uslužbencem za napotitev na OVSE dolgoročno opazovanje vmesnih volitev v kongres v ZDA (8. november 2022)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje vmesnih volitev v kongres v ZDA, ki bodo potekale 8. novembra 2022. Dolgoročni opazovalci/opazovalke bodo  v Washingtonu  oziroma drugod po državi prisotni od 2. oktobra do 17. novembra 2022. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Notranji rok za prijave je ponedeljek, 25. julij 2022.

Na objavljeno povabilo za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 204/21).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, potrebna znanja vključujejo volilno administracijo, z volitvami povezane pravne zadeve ali primerne  izkušnje z opazovanjem volitev. Priporočeno je opraviti tudi ODIHR e-usposabljanje za opazovalce (https://www.odihrobserver.org/). Kandidati za dolgoročne opazovalce in opazovalke morajo imeti vozniško dovoljenje, ki je priznano v ZDA, in morajo znati voziti avto z avtomatskimi prestavami.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke tudi sami v e-bazo pripnejo sken potnega lista na straneh s fotografijo in biometričnimi podatki ter sken vozniškega dovoljenja. Kandidati in kandidatke morajo izpolniti tudi obrazec "Liability Release Form".

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do 25. julija 2022 poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.  V prijavi je potrebno navesti osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je kandidat dosegljiv, datum rojstva in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo v primeru napotitve izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz zakona o napotitvah.

Z vidika zdravstvene situacije v zvezi s covid-19 bodo izbrani kandidati  morali na dan napotitve izpolnjevati pogoje za tranzit in vstop v ZDA ter po zaključku napotitve za tranzit in vstop v Slovenijo.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo. V zvezi s stroški in potrebnimi zavarovanji, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev, v luči covid situacije posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so navedene v priloženi informaciji.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh delovnih dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov napotitve.mzz@gov.si.