Skoči do osrednje vsebine

Ponovitev objave prostih delovnih mest - PSEU2021

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:

 

  1.  DIPLOMAT 3. RANGA - PSEU (m/ž) v Sektorju za evropske vsebine (šifra DM 2491)
  2. DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU (m/ž) v Direktoratu za zadeve Evropske Unije (šifra DM 2530)
  3. DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU (m/ž) v Sektorju za mednarodno pravo (šifra DM 2531)
  4. DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU (m/ž) v Direktoratu za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo (šifra DM 2532)
  5. DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU (m/ž) v Sektorju za mednarodno pravo (šifra DM 2533)
  6. DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU (m/ž) v Sektorju za mednarodno pravo (šifra DM 2534)

Več informacij se nahaja v priponkah.

Iskalnik