GOV.SI

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za varnost in zdravje pri delu (šifra DM 415003) (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za varnost in zdravje pri delu, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom - številka 110-11/2019, ki je bil dne 24. 1. 2019 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.