GOV.SI

Obvestilo o končanem javnem natečaju - podsekretar v Diplomatskem protokolu v Sekretariatu Ministrstva za zunanje zadeve (šifra DM 2499)

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z določbo 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) vas obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta podsekretar v Diplomatskem protokolu v Sekretariatu Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil objavljen dne 15.7.2019, izbran kandidat.

 V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 Dodatne informacije o natečajnem postopku daje ga. Vesna REK KOVAČIČ, tel. 01/478-2298.