Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za napotitev na EU dolgoročno opazovanje splošnih volitev v Nigeriji (25. februar 2023 - predsedniške volitve, volitve v Senat in Predstavniški dom in 11. marec 2023 - volitve guvernerjev in predstavnikov zveznih držav) | Ministrstvo za zunanje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 40 dolgoročnih opazovalcev na opazovanje splošnih volitev v Nigeriji, ki bodo potekale 25. februarja 2023 (predsedniške volitve, volitve v Senat in Predstavniški dom) in 11. marca 2023 (volitve guvernerjev in predstavnikov zveznih držav – State House of Assemblies).

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne opazovalce (eden je lahko brez izkušenj z dolgoročnim opazovanjem volitev).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C-1).

Kandidati za dolgoročno opazovanje volitev morajo imeti  najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (EODS/NEEDS).

Kandidati morajo biti na razpolago za obdobje celotne misije. Za dolgoročne opazovalce je predvideno trajanje napotitve od 22. januarja 2023 do 31. marca 2023.

Opazovalci morajo biti pripravljeni na težke bivalne pogoje na nekaterih območjih v državi, zato morajo biti v odlični fizični kondiciji. Priporoča se, da se kandidati, ki imajo kronične bolezni, zaradi katerih lahko razvijejo resne zaplete ob okužbi s Covidom, posvetujejo z zdravnikom. Priporočljivo je, da so opazovalci polno cepljeni proti Covidu-19 s cepivi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija.

Prednost so predhodne izkušnje v državi ali regiji ter predhodno delovanje v mednarodnih misijah oz. v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do srede, 7. decembra 2022 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature. V prijavi mora navesti: osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa (v kolikor bo napoten na službeno pot).  

Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EUV primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj življenjepis (CV), vključno z motivacijsko izjavo. 

Izbirna komisija bo izbirni postopek izvedla na osnovi podatkov in informacij, ki jih bodo kandidati in kandidatke navedli v življenjepisu v EU Rosterju za opazovanje volitev.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj poleg spoštovanja usmeritev Evropske komisije o posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom glede zdravstvenega stanja (še posebej če imajo kronične bolezni, ki bi lahko otežile morebiten potek covid-19)  upoštevajo tudi, da  s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s Covid-19.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo posredovane na EK preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU opazovalno misijo bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Skladno z drugim odstavkom 31. člena zakona o napotitvah bodo napoteni opazovalci, ki niso javni uslužbenci, ali napoteni javni uslužbenci, ki ne bodo dobili soglasja predstojnika, z Ministrstvom za zunanje zadeve sklenili dogovor o napotitvi.

Kandidat mora v treh delovnih dneh po vrnitvi z misije Ministrstvu za zunanje zadeve RS posredovati pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev.