Skoči do osrednje vsebine

Javno povabilo za napotitev na EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje splošnih volitev v Keniji (9. avgust 2022)

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 48 dolgoročnih in 46 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje splošnih volitev v Keniji, ki bodo potekale 9. avgusta 2022 z možnim drugim krogom predvidoma 15. septembra 2022.

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne (eden je lahko brez izkušenj z dolgoročnim opazovanjem volitev) in največ 3 kratkoročne opazovalce (od teh je eden lahko brez izkušenj).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C-1). Možno je telefonsko testiranje znanja jezika.

Kandidati za dolgoročno opazovanje volitev morajo imeti  najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje. Od kandidatov za kratkoročne opazovalce se pričakujejo izkušnje iz vsaj ene opazovalne misije (opazovalec ali član osrednje ekipe) ali ustrezno usposabljanje ali relevantne predhodne delovne izkušnje.

Kandidati morajo biti na razpolago za obdobje celotne misije. Za dolgoročne opazovalce je predvideno trajanje napotitve od 9. julija 2022 do 24. septembra 2022, za kratkoročne pa od 2. avgusta do 13. avgusta 2022 (v primeru drugega kroga je zaenkrat ocenjena potrebna prisotnost še med 11. in 18. septembrom 2022).

Opazovalci morajo biti v dobrem zdravstvenem stanju in pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje na nekaterih območjih v državi, zato morajo biti v odlični fizični kondiciji. Priporoča se, da se kandidati, ki imajo kronične bolezni, zaradi katerih lahko razvijejo resne zaplete ob okužbi s covidom, posvetujejo z zdravnikom. V skladu s pogoji za vstop v Kenijo morajo biti opazovalci polno cepljeni proti covid-19 s cepivi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija.

Prednost so predhodne izkušnje v državi ali regiji ter predhodno delovanje v mednarodnih misijah oz. v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 25. maja 2022 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature. V prijavi mora navesti: osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa (v kolikor bo napoten na službeno pot). Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj življenjepis (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Priporočeno je, da kandidati za kratkoročne opazovalce opravijo posebno e-usposabljanje ter podatek o opravljenem seminarju vnesejo v svoj CV v rosterju.

Izbirna komisija bo izbirni postopek izvedla na osnovi podatkov in informacij, ki jih bodo kandidati in kandidatke navedli v življenjepisu v EU rosterju za opazovanje volitev.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj poleg spoštovanja usmeritev Evropske komisije o posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom glede zdravstvenega stanja (še posebej če imajo kronične bolezni, ki bi lahko otežile morebiten potek covid-19) upoštevajo tudi, da  s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s covid-19.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo posredovane na EK preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU opazovalno misijo bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Skladno z drugim odstavkom 31. člena zakona o napotitvah bodo napoteni opazovalci, ki niso javni uslužbenci, ali napoteni javni uslužbenci, ki ne bodo dobili soglasja predstojnika, z Ministrstvom za zunanje zadeve sklenili dogovor o napotitvi.

Kandidat mora v treh delovnih dneh po vrnitvi z misije Ministrstvu za zunanje zadeve RS posredovati pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev.

Priponke