Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Peruju, 26. januar 2020

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za  napotitev 50 dolgoročnih opazovalcev na  opazovanje parlamentarnih volitev v Peruju, ki bodo potekale 26. januarja 2020.  Napotitev kratkoročnih opazovalcev na to misijo ni predvidena.

Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti razpoložljivi med 26.  decembrom 2019 in 6. februarjem 2020. Od tega je en predlagan kandidat za dolgoročnega opazovalca lahko brez izkušenj.

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega  in španskega jezika (oba na ravni C-1). Možno je telefonsko preverjanje znanja jezikov v okviru izbirnega postopka na EK.

Kandidati za dolgoročne opazovalce morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje. Prednost so predhodne izkušnje v državi ali regiji ter predhodno delovanje v mednarodnih misijah oz. v podobnih pogojih.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v državi ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah ali v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 12. decembra 2019 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature, pri čemer naj bo že v naslovu označeno, ali se prijavlja za mesto dolgoročnega ali kratkoročnega opazovalca. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa, da bo kandidat v času opazovanja volitev lahko odsoten z dela. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 10. decembra 2019 (rok je do 24. ure in ne do 12. ure, kot je navedeno v informaciji). Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot člani t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od osmih  razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 10. decembra 2019 (rok je do 24. ure in ne do 12. ure, kot je navedeno v informaciji).

 

 

Iskalnik