Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno opazovanje parlamentarnih in regionalnih volitev v Etiopiji, 5. in 12. junija 2021

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 52 dolgoročnih opazovalcev na opazovanje parlamentarnih in regionalnih volitev v Etiopiji, ki bodo potekale 5. in 12. junija 2021.

Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce, od tega enega opazovalca brez izkušenj z dolgoročnim opazovanjem.

Prisotnost opazovalcev v Etiopiji je predvidena za obdobje med 8. majem (naknadni popravek datuma prihoda v Etiopijo) in 21. junijem 2021.

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C1- možno je telefonsko testiranje znanja jezika).

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju. Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Etiopiji ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah ali v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 21. aprila 2021 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa (v kolikor bo napoten na službeno pot). Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj poleg spoštovanja usmeritev Evropske komisije o posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom glede zdravstvenega stanja (še posebej če imajo kronične bolezni, ki bi lahko otežile morebiten potek covid-19)  upoštevajo tudi, da  s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s covid-19.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 20. aprila 2021. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot člani osrednje ekipe, z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od dvanajstih  razpisanih mest osrednje ekipe misije neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 20. aprila 2021.